Verkeer

Het bestuur houdt zich bezig met infrastructurele- en verkeerszaken op De Boezem.

In samenspraak met de gemeente worden er onderzoeken uitgevoerd en acties ondernomen die de verkeersveiligheid op De Boezem ten goede komen..
Snelheidsdisplays, (tijdelijke) aanpassingen aan de wegen, maximale snelheid beter in beeld brengen, duidelijke bewegwijzering zijn voorbeelden die de afgelopen jaren bewerkstelligd zijn.
Heeft u ideeën om de veiligheid te bevorderen, laat het ons weten via info@bedrijvparkdeboezem.nl