Melden

Op deze pagina treft u de belangrijkste telefoonnummers en websites aan, waar u met uw vragen, klachten en meldingen terecht kunt.

Meldpunt openbaar gebied

Meldingen op het gebied van zwerfvuil, bestrating, groen, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen en schade en/of (achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via het meldpunt openbaar gebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Alarmnummer – spoed!

Ambulance – brandweer – politie: 112
Vermeld altijd duidelijk de locatie bedrijvenpark De Boezem te Pijnacker.

Aangifte politie

De politie adviseert ondernemers op Bedrijvenpark De Boezem altijd aangifte te doen van gepleegde incidenten zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, berovingen, verdachte situaties, etc. Meten is weten! Hierop kan het KVO actieplan worden afgestemd.

Niet spoedeisende zaken: 0900-8844
Zelf aangifte doen via internet: politie-haaglanden.nl

Wijkagent

De wijkagent is bereikbaar via algemeen nummer 0900-8844 of via dit contactformulier.

Meld Misdaad Anoniem

Bel 0800-7000 om telefonisch je melding anoniem door te geven.

Brandweer

Hebt u vragen over zaken op het gebied van brandpreventie? Neem dan contact op met de afdeling risicobeheersing van de brandweer:

Gladheidbestrijding

Voor meldingen kunt u contact opnemen met gemeente Pijnacker-Nootdorp.

  • Telefoon: 14 015
  • Voor meer informatie over het strooibeleid en de strooiroutes: pijnacker-nootdorp.nl (via inwoners – verkeer – straatbeeld)