Parkeerplaatsen op de Boezem in kaart gebracht: Uw input is belangrijk

Beste ondernemer, 

Parkeren op de Boezem is één van de belangrijkste te verbeterpunten van de Boezem. 

De gemeente wil in samenwerking met ondernemers, ondernemersvereniging en parkmanager de parkeerproblemen stapsgewijs aanpakken. Wij houden u middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte.

Uitgangspunt is dat parkeren op de Boezem plaatsvindt op eigen terrein. Parkeren in de openbare ruimte is bedoeld voor auto’s van bezoekers en zijn niet een soort van uitbreiding van een bedrijfskavel. Wist u dat op de Boezem niet geparkeerd mag worden in de openbare ruimte behalve op plekken die gemarkeerd zijn als parkeerplaats? 

Omdat op de Boezem in tijden van ‘geen corona’ er soms een tekort is aan parkeerplekken,  hebben wij – gezamenlijk met het bestuur van het bedrijventerrein en het parkmanagement – in kaart gebracht waar we extra parkeerplaatsen op de Boezem kunnen inrichten en legaliseren. Ook zijn wij van plan om op een aantal plaatsen op de Boezem fietsenrekken te plaatsen. Op plaatsen waar dit specifiek overleg vraagt, zullen wij met betrokken ondernemers contact opnemen.

Uw mening is belangrijk!

Op bijgaande plattegrond en bijgaande foto’s kunt u zien waar wij de parkeerplaatsen willen gaan aanbrengen. Uw mening is daarbij belangrijk. Heeft u een suggestie of ziet u een mogelijkheid voor optimalisatie van het plan of heeft u juist bezwaar tegen een of meerdere toegevoegde plekken, laat het ons dat weten vóór 7 juli a.s..

Na inventarisatie van reacties van de ondernemers en aanpassen van het plan, zullen we de  parkeerplaatsen markeren door middel van witte markeringsstenen en een P-tegel. Daardoor wordt het voor iedereen duidelijk waar wel en niet in de openbare ruimte geparkeerd kan worden. Ook zullen op een aantal plekken op de Boezem fietsenrekken worden geplaatst. De intentie is dat wij deze werkzaamheden deze zomer uitvoeren.

Het is coronatijd waardoor het parkeren anders gaat dan voorheen. Om zo volledig mogelijk te zijn hebben we juist de input van onze ondernemers nodig. We nodigen u dan ook uit om nu en naar de toekomst uw kennis, vragen en opmerkingen over (parkeren op) de Boezem te delen met Nicolette Bakker, parkmanager van de Boezem tel. 06-22131455 of Anita Monshouwer, accountmanager gemeente tel. 06-46981610.

Locatie 1 Boezemweg 23k nader te bespreken

Locatie 2 Heulweg 13 1 parkeervak markeren

Locatie 3 Heulweg 37 2 parkeervakken markeren

Locaties 4 5 en 6 Ambachtsweg tegen over nr 14 in totaal 5 parkeervakken

Locaties 7 en 8 Ambachtsweg 58 meerdere vakken en afscherming brandkraan

Locaties 9 en 10 Ambachtsweg hoek kantoor Bever nader te bespreken

Locatie 11 Ambachtsweg 42 1 parkeervak markeren

Locaties 12 en 13 Ambachtsweg 42 1 parkeervak markeren

Locaties 14 en 15 Weteringweg 18 1 parkeervak en 3 parkeervakken  markeren

Locatie 16 Boezemweg 14 nader te bespreken

Locatie 17 Boezemweg 75 fietshekjes op trottoir