woensdag 7 september worden herstelwerkzaamheden

Geachte heer, mevrouw, 

Op woensdag 7 september worden herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd aan de Weteringweg ter hoogte van de huisnummers 5 t/m 9 en de Boezemweg 9 en 41. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit: het affrezen van het oude asfalt, plaatselijk repareren van de onderlaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag. De werkzaamheden zullen binnen één dag worden afgerond. Verkeersregelaars zullen ter plaatse instructies geven en het verkeer begeleiden. 

Helaas komt dit bericht erg laat en begrijp ik dat we met de werkzaamheden enige overlast veroorzaken; hiervoor mijn excuses. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Indien u vragen heeft voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 14015.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.