Interessante subsidie voor alle ondernemers die willen verduurzamen

Graag maken wij je attent op een interessante provinciale subsidie ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ waarvoor in principe elke ondernemer op De Boezem in aanmerking komt.

In gezamenlijkheid van vereniging bedrijvenpark De Boezem, gemeente, E team De Boezem (marktpartijen zoals bureau Mentink en On E Target, die samenwerken ter verduurzaming van De Boezem) pakken we dit graag op voor alle geïnteresseerde ondernemers.

Omdat het principe van deze subsidies is ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ willen we op korte termijn bekijken of ondernemers interesse hebben versneld te verduurzamen als dat gekoppeld wordt aan deze subsidie. De subsidie wordt 1-1-2021 opengesteld en biedt de mogelijkheid om de investeringskosten van duurzaamheidsmaatregelen substantieel terug te brengen en komt bovenop andere subsidies zoals bijvoorbeeld SDE+ en SDE++. De subsidie geldt voor maatregelen t.b.v. zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie, daarnaast maatregelen ter verbetering klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Er zijn randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen.

Subsidiebedrag en enkele randvoorwaarden die gelden:

  • Inschrijven dient te gebeuren in een cluster van minimaal 5 bedrijven en minimaal 5 bedrijven dienen daadwerkelijk tot investeren over te gaan;
  • Voor maatregelen duurzame energie geldt: de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 200.000,-. De terugverdientijd van het project bedraagt meer dan 5 jaar;
  • Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van € 100.000,-. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen;
  • De ondernemersvereniging doet de aanvraag, stuurt de verantwoording van ondernemers door en doet de financiële afwikkeling;
  • Het totale beschikbare budget is € 2.000.000. Per aanvraag cluster van bedrijven kan maximaal € 200.000,- worden aangevraagd;
  • Naar verwachting moeten binnen 2 jaar na inschrijving de maatregelen gerealiseerd zijn.

Voor meer informatie over de randvoorwaarden, klik hier.  

M.b.t. de werkzaamheden rondom het gereedmaken van deze subsidieaanvragen zal 5% van het ontvangen subsidiebedrag worden ingehouden t.b.v. budget E-team De Boezem. Mocht onverhoopt geen subsidie ontvangen worden dan worden de ondernemers vrijgesteld van een bijdrage.

We zullen op volgorde van binnenkomst een cluster van bedrijven vormen. Afhankelijk van de belangstelling en de aangevraagde subsidie zal een tweede of derde cluster gevormd worden. Half januari willen we de aanvraag voor het eerste cluster al indienen! Dat vraagt een behoorlijke inspanning van iedereen die meedoet.

Let op: Er is een risico dat de aanvraag niet succesvol is en/of geen subsidie wordt uitgekeerd. Mocht een bedrijf gedurende het proces van aanvragen en realisatie niet (tijdig) reageren op gestelde deadlines en dit ten nadele uitpakt van de andere ondernemers in het gevormde cluster, kunnen de voor hem gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Het is aan de ondernemer zelf om te bepalen of het dak van zijn pand genoegd belast kan worden als het gaat om zonnepanelen. Daarover kan je jouw constructeur raadplegen.

Wij vragen om snel je interesse kenbaar te maken en aan te geven wat je wilt doen (zonnepanelen, isolatie, vergroening, anders).
Om een eerste cluster te vormen graag reageren voor vrijdag 18 december!

Een tweede cluster vormen we bij voldoende belangstelling kort daarop. Op deze manier willen wij er voor zorgen dat de subsidieaanvragen zo snel mogelijk bij de Provincie liggen om zo de kans te verkleinen dat we te laat zijn en de subsidiepot leeg is.

Interesse kenbaar maken en/of voor vragen kan je reageren bij: Ronald Berk van bureau Mentink, e-mail r.berk@bureaumentink.nl tel. 06-34188537