Auteur archieven: admin

woensdag 7 september worden herstelwerkzaamheden

Geachte heer, mevrouw,  Op woensdag 7 september worden herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd aan de Weteringweg ter hoogte van de huisnummers 5 t/m 9 en de Boezemweg 9 en 41. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit: het affrezen van het oude asfalt, plaatselijk repareren van de onderlaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag. De..

Parkeerplaatsen op de Boezem in kaart gebracht: Uw input is belangrijk

Beste ondernemer,  Parkeren op de Boezem is één van de belangrijkste te verbeterpunten van de Boezem.  De gemeente wil in samenwerking met ondernemers, ondernemersvereniging en parkmanager de parkeerproblemen stapsgewijs aanpakken. Wij houden u middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte. Uitgangspunt is dat parkeren op de Boezem plaatsvindt op eigen terrein. Parkeren in de openbare..

Informatiebrief ondernemers De Boezem – Gefaseerde openstelling Vlielandseweg per 1 juni 2021

Geachte ondernemer,We willen u op de hoogte brengen van de gefaseerde openstelling van de Vlielandseweg en Boezemweg. De fasering is weergegeven op bovenstaande overzichtskaart: Vanaf 1 juni 2021: Openstelling Vlielandseweg inclusief kruising Boezemweg voor autoverkeer (Boezemweg is definitief afgesloten voor vrachtverkeer)Vanaf 1 juni is de Vlielandseweg vanaf de Oostlaan tot en met de kruising Boezemweg..

Interessante subsidie voor alle ondernemers die willen verduurzamen

Graag maken wij je attent op een interessante provinciale subsidie ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ waarvoor in principe elke ondernemer op De Boezem in aanmerking komt. In gezamenlijkheid van vereniging bedrijvenpark De Boezem, gemeente, E team De Boezem (marktpartijen zoals bureau Mentink en On E Target, die samenwerken ter verduurzaming van De Boezem) pakken we dit graag op..