Aanmelden nieuwe leden

Aanmelden nieuwe leden

Aanmeldformulier

  De bovenstaande gegevens zullen uitsluitend worden toegepast voor aan bedrijvenpark De Boezem gerelateerde doeleinden en zullen niet aan derden worden verstrekt. Via het mailadres zullen wij u tussentijds informeren over lopende zaken en nieuwe acties

  Het lidmaatschap van Vereniging Bedrijvenpark De Boezem loopt tot 31 december en wordt telkens stilzwijgend met het jaar verlengd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via het secretariaat per mail of post.

  De contributie zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de te houden Algemene Ledenvergadering.

  Op dit lidmaatschap zijn de statuten van de Vereniging Bedrijvenpark De Boezem van toepassing welke zijn terug te vinden via de website www.bedrijvenparkdeboezem.nl of opvraagbaar zijn bij het secretariaat.

  Bestuur Vereniging Bedrijvenpark De Boezem

  p/a Boezemweg 71

  2642 KG Pijnacker

  Zie ook het
  overzicht van alle leden

  Bekijk alle leden